Är kalksten känsligt?
Jämfört med många andra material så är kalksten inte speciellt känsligt för skador, men det finns en del att tänka på.

Kalksten tål inte sura vätskor (PH-värde under 7). Exempel sura rengöringsmedel, citrus, vin.
Spiller man vin på ett kalkstensgolv så ska det torkas upp fortast möjligt.

Vid golvläggning där det finns fuktproblem så kan det bli saltutfällningar från betong eller fästmedel som tränger upp genom stenen. Detta kan förhindras genom att lägga en fuktspärr, men observera att fuktproblemet bara har flyttats.

Vi rekommenderar inte montering av golv i duschutrymmen på grund av risken för skador från saltutfällningar och rengöringsmedel.

Vilka ytbearbetningar är lämpliga inomhus respektive utomhus?
Inomhus:
Slipad
Antikborstad
Antikborstad och hyvlad (i kombination)
Normalhyvlad
Diamantfräst

Utomhus:
Topphyvlad
Grovhylad
Antikborstad k40
Diamantfräst
Klovyta

Standardmått?
Se under respektive produkt.

Vad innebär fallande längder?
Fallande längder innebär att plattornas längd varierar mellan 1,5 till 3 gånger bredden. Detta kan dock vara ganska opraktiskt vid både läggning och emballering. Vid läggning eftersom det blir svårt att lägga långa plattor jämnt och vid emballering om plattorna är längre än pallen (800 mm).

I formatet 300 x fallande längder så levererar vi plattorna i längder mellan 450-800 mm. Det förekommer även ett fåtal passbitar som är kortare än 450 mm. Dessa används i början eller slutet av raderna för att förenkla fogförskjutningen mellan raderna.

I formatet 400 x fallande längder bestämmer vi längdintervallerna efter diskussion med beställaren. De vanligaste är dock att frångå 1,5 till 3 gånger bredden och använda intervallet 400-800 mm.

Vi kan i princip leverera vilka längdintervaller som helst, men tänk på att för en för snäv intervall gör att det oregelbundna intrycket som skillnaden i längder gör kan försvinna.

Vilka mått-toleranser är det?
Se under respektive produkt alternativt i Natursten Inomhus och Natursten Utemiljö som finns att ladda ner som PDF under Dokument.

Leveranstider?
Leveranstiderna varierar beroende på hur beläggningen ser ut. Beställningar på golvplattor och markplattor i de vanligaste formaten levereras normalt sett på ca 3 veckor om det inte är större volymer.

Skötsel inomhus?
Ölandskalksten är som bekant naturmaterial. Därmed innebär det inte att stenen kommer att ha samma utseende och förblir av den kvalitet som den är från början. Stenprodukter av alla slag måste underhållas och skötas om under hela livstiden. Stenen kan bli angripen av t.ex. olika sorters föroreningar och fläckar. Med rätt kunskap och tillsammans med de rätta verktygen så är det enkelt att hålla stenen fräsch länge.

Under dokument finns Skötsel Inomhus att ladda ner som PDF.

Skötsel utomhus?
Se kapitel 11 Underhåll i Natursten Utemiljö som finns att ladda ner som PDF under Dokument.

Hur lägger man golv?
Typkonstruktioner golv och Natursten Inomhus som finns att ladda ner som PDF under Dokument.