Under 2005 och 2006 byggdes en ny modern produktionslokal och den totala lokalytan ökades med 1100 m² till totalt 1400 m².

Det har också investerats i moderna och effektiva stenbearbetningsmaskiner av olika slag. Stor vikt har lagts på att maskinerna ska passa råvarans förutsättningar och att kunna leverera produkter med snäva toleranser.