Markplattor av ölandskalksten är en gammal produkt. Den vanligaste markplattan har varit den oregelbundna med klovyta, men idag har tillgången minskat efter som vi bryter mer på djupet där det inte finns så mycket tunna skift.

Istället är det i första hand den topphyvlade regelbundna och oregelbundna som levereras. Tjockleken på de regelbundna formaten är kalibrerad och stenen blir därför i princip lika blir lika lätt lättlagd som vanliga betongplattor, men fortfarande med en viss oregelbundenhet eftersom den är i fallande längder.

Vanliga format med topphyvlad yta

300 x fallande längder x 40 mm
300 x fallande längder x 30 mm (för läggning i bruk)
400 x fallande längder x 40 mm
Ämnen till oregelbundna, tjocklek 40-60 mm ca 3 bitar/m² (sågade kanter förekommer)