Tekniska egenskaper (Technical Properties) Standard> Enhet/Unit
Tryckhållfasthet (Compressive strength) EN 1926 MPa 189
Böjdraghållfasthet (Flexural strength) EN 12372 MPa 16,6
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme) DIN 52 108 1) cm3/50cm2  32,6
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme) EN 14157 2) mm3  33139
Vattenabsorption (Water absorption) EN 13755 vikt %  1,0
Densitet (Apparent density) EN 1936 kg/m3  2630
Utspjälkningshållfasthet (Breaking load at dowel holes) EN 13364 N 1750
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface) EN 14231 SRV, torr (dry)
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface) EN 14231 SRV, våt (wet)
Slaghållfasthet (Rupture energy) EN 14158 J  4,4
Petrografisk sammansättning (Petrographic composition) EN 12407*
Kalcit matrix (Calcite matrix) % 70
Kalcit, kristallin (Calcite, crystalline) % 30

Provat av CBI, Betonginstitutet (Ingår i SP-koncernen)
Tested by CBI, Swedish Cement and Concrete Research Institute (part of the SP Group)
* Endast mineralsammansättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil (Only main components) 50 % av den kristallina kalciten utgörs av fossil. 50 % of the crystalline calcite is made up of fossils?
1) Tjockleksbaserad (Based on thickness measurement)
2) Viktbaserad (Based on weight measurement)